Uitleg met video Dynamic Conditions in Elementor

Om mijzelf en onze klanten een hoop repetitieve werkzaamheden in de toekomst te besparen probeer ik bij het ontwikkelen van nieuwe websites met Elementor alles zo dynamisch mogelijk te ontwikkelen waarbij het toch nog mogelijk is om individuele wijzigingen per pagina of template toe te passen. Daarom pas ik voor vrijwel alle projecten het gebruik Tools zoals ACF (Advanced Custom Fields) en CPT UI toe.

Erik Lindeman

door Erik Lindeman

Published: juli 19, 2021
Last modified: juli 19, 2021

Conditionele logica lastig in Elementor

Het probleem waar ik eigenlijk vanaf dag 1 tegenaan liep met het gebruik van ACF in combinatie met Elementor is het gebruik van conditionele logica om bepaalde elementen wel of niet weer te geven op een pagina. Via omslachtige omwegen is het mij in het verleden gelukt dit te voor elkaar te krijgen maar een robuuste oplossingen liet nog op zich wachten.

Vanaf heden is daar verandering in gekomen dankzij de fantastische gratis Elementor extensie: Dynamic Conditions voor Elementor.

Wat is mogelijk met Dynamic Conditions?

Dat is zeer eenvoudig uit te leggen. Met deze tool kun je instellen of je een bepaald element wilt tonen of verbergen. Het fijne van Dynamic Conditions is dat het zowel voor losse elementen binnen Elementor werkt zoals buttons, formulieren, headings, etc. maar ook voor Kolommen en Secties.

Via een trigger is het mogelijk om aan te geven of een element weergegeven moet worden of niet.

Winkelwagen